Gammel nettside

For historikkens skyld er den gamle offroaders.net bevart akkurat som den var på http://offroaders.net/old/

Motorferdsel

Nye internettsider om motorferdsel i utmark

Fylkesmannen vil med dette gjøre oppmerksom på at det er opprettet egne nettsider om motorferdsel i utmark.
Sidene er plassert under Miljøvern på Fylkesmannen i Hedmarks nettsider.

Gå direkte til sidene her.

Sidene er først og fremst ment som en hjelp for kommunenes saksbehandlere i motorferdselsaker, men vil også være nyttig for folkevalgte som må ta stilling til politisk behandling av saker etter lov og nasjonal forskrift om motorferdsel i utmark.